bild

Garanti

Garanti och leveransvillkor

Garantivillkor

Under förutsättning att köparen följer säljarens instruktioner angående montering och skötsel, samt att varan är till fullo betald, har alla våra produkter 36 månaders reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

I de fall importören och/eller tillverkaren har andra garantier anges det separat. I vissa fall krävs att installatören vidimerar korrekt installation och kunden sänder in till importör/tillverkare.

SKYMIRROR och COMBI-POOLEN har 15 års reklamationsrätt på poolstommen.

Liner skall skötas enligt våra anvisningar. Vid felaktig vattenkemi eller för hög vattentemperatur (max 29 grader) gäller ej reklamationsrätt.

För att garanti på saltklorinator skall gälla, skall poolen konditioneras av oss.

Varan skall vara använd i normal omfattning till avsett ändamål.

Angivna mått och vikter är, om inte annat anges, inom +-3%.

Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val. Såvitt inte annat överenskommits svarar köparen för fraktkostnaden till importör/tillverkare, demontering av defekt detalj och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet. Garantin omfattar dock ej normala förslitningsdetaljer såsom glödlampor, packningar, axeltätningar o dyl.

I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta extrakostnader, följdskador eller förluster för köparen.

Reklamation skall göras skriftligt.

 

Leveransvillkor

Varan skall vara  betald före leverans eller betalas vid leverans.
Vid leverans kan transportören behöva hjälp med lossning. Köparen svarar för dessa kostnader.